Украинское машиностроение удивилоРеклама

Украинское машиностроение удивилоРеклама Фото надано рекламодавцем

ATLAS — революция на рынке вездеходов.

Новый вездеход Atlas, разработанный украинскими инженерами, выходит на рынок.

От идеи до выхода первой партии машин прошло два долгих года, наполненных испытаниями, тестами, доработками и усовершенствованиями. И вот результат этой огромной работы – вездеход, который, по словам разработчиков, сможет удивить не только украинский, но и мировой рынок.

Машина выглядит фантастически стильно, внешний вид Atlas действительно впечатляет. Резаные геометрические формы, футуристический стиль – он похож на марсоход из будущего.

Как утверждают создатели, Atlas – это отличное сочетание универсальности, надежности, высокой скорости, простоты управления и беспрецедентной проходимости.

Универсальность вездехода обеспечивается его габаритами. Объем полезного пространства внутри салона 10,5 м3, что позволяет модифицировать его под любые задачи. По желанию владельца вездеход может везти до 12 человек, быть оборудован носилками или иметь огромное багажное отделение.

Полный привод и мощный двигатель, высокий клиренс и целый ряд инновационных технических решений позволяют Аtlas справиться с любым бездорожьем.

Система управления обеих колесных пар вездехода обеспечивает ему исключительную маневренность. Радиус поворота Atlas меньше, чем радиус поворота легкового автомобиля, что важно на пересеченной местности. Кроме того, новинка понравится любителям активной езды.  При всем при этом, управлять вездеходом так же просто, как и автомобилем. Никакого дополнительного обучения и квалификации не требуется.

Сочетание инновационных инженерных решений делает Atlas одним из самых надежных вездеходов в своей категории, и поэтому требует меньшего обслуживания. Межсервисный интервал составляет целых 200 моточасов! По словам разработчиков, после последних исправлений прототип прошел 5000 км в режиме максимальных нагрузок без единой поломки.

Скорость передвижения вездехода по суше 60 км/ч. Лафет для его перевозки не является необходимостью, по дорогам общего пользования Atlas может без ограничений перемещаться самостоятельно. Что касается передвижения по воде, то плывет вездеход со скорость до 7 км/ч.

Вот такой он новый украинский покоритель бездорожья, многообещающий и очень интересный с технической точки зрения. Пожелаем этому проекту и его создателям успеха! Разработчики надеются, что совсем скоро серийные Atlas станут на службу спасателям, пограничникам, лесникам по всему миру, а также уверены, что фанаты охоты и внедорожных экспедиций по достоинству оценят эту новинку. 

 

Вітчизняне машинобудування здивувало!

ATLAS – революція на ринку всюдиходів.

Новий всюдихід Atlas, що розроблений українськими інженерами, виходить на ринок.

Від задуму до випуску першої партії машин пройшли два довгих роки, наповнених  випробуваннями, тестами, доробками та вдосконаленнями. Результат цієї  величезної роботи – всюдихід, який, за словами розробників, зможе здивувати не тільки український, але і світовий ринок.

Машина виглядає фантастично стильно, зовнішній вигляд Atlas насправді вражає. Різані геометричні форми, футуристичний стиль — він схожий на марсохід з майбутнього. 

Як запевняють розробники, Atlas – це відмінне поєднання універсальності, надійності, високої швидкості, простоти в керуванні та небувалої прохідності.

Універсальність всюдихода забезпечують його габарити. Об’єм корисного простору всередині салону майже 10,5 кубічних метрів, і це дозволяє модифікувати його під будь-які задачі. За бажанням власника всюдихід може везти до 12 осіб, бути обладнаний ношами або мати величезне багажне відділення.

Повний привід та потужний двигун, високий кліренс та цілий ряд інноваційних технічних рішень дозволяють Аtlas подолати будь-яке бездоріжжя.

Система керування обома колісними парами всюдихода забезпечує йому виняткову маневреність. Радіус повороту Atlas меньший, ніж у легкового автомобіля, що дуже важливо на пересіченій місцевості. Крім того, новинка сподобається прихильникам активної їзди. В той же час керувати всюдиходом  так само просто як і звичайним автомобілем. Ніякого додаткового навчання і кваліфікації не потрібно.

Поєднання інноваційних інженерних рішень робить Atlas одним з найнадійніших всюдиходів у своїй категорії, і тому він потребує меншого обслуговування. Міжсервісний інтервал складає цілих 200 мотогодин! Розробники кажуть, що після останніх доробок прототип пройшов 5000 км в режимі максимальних навантажень без жодної поломки.

Швидкість пересування всюдихода по суші 60 км/год. Лафет для його перевезення не потрібний, на дорогах загального користування Atlas може без обмежень пересуватися самостійно. Щодо пересування по воді, то пливе всюдихід зі швидкістю до 7 км/год.

Ось такий він новий український переможець бездоріжжя, перспективний і дуже цікавий з технічної точки зору. Побажаємо цьому проекту та його творцям успіху. Розробники сподіваються, що зовсім скоро серійні Atlas стануть на службу рятувальникам, прикордонникам, лісникам по всьому світу, а також впевнені, що фанати полювання і екстремальних експедицій належним чином оцінять цю новинку.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Источник: korrespondent.netДобавить комментарий